Sisustussuunnittelutyön kulku

Suunnittelu aloitetaan kotikäynnillä.Ennen käyntiä on jo hyvä etsiä pohjakuvat ym. tarvittavat piirustukset sekä miettiä toivottua tunnelmaa , muutoksen laajuutta ja tarpeita tilan käytön kannalta. Käynnin aikana kuvaan ja kirjaan asiat ylös. Käyn läpi myös suunnittelua kenties rajoittavat jo olemassa olevat seikat. 

Tapaamisen jälkeen annan suunnittelutarjouksen, jonka hyväksyttyä aloitan suunnittelutyön. 

Kun ideat tilan väreistä, materiaaleista ja tarpeista on hahmottuneet riittävästi, pidetään tapaaminen, jossa käydään läpi vaihtoehtoja. Näin asiakas pääsee kurkistamaan tulevaan ja voidaan edetä haluttuun suuntaan. Tämä vaihe on tärkeä, jotta molemmat osapuolet pääsevät vaikuttamaan lopputulokseen! 

Lopullista suunnitelmaa tarkistellaan ja viedään eteenpäin vuoropuheluiden avulla, esimerkiksi sähköpostin välityksellä. 

Lopuksi kasaan suunnittelun aikana syntyneet materiaalit kansioksi, jonka avulla asiakkaan on helppoa toteuttaa suunnitelma. Suunnitelma käydään läpi vielä yhdessä asiakkaan kanssa. 

Kansio sisältää kohteesta riippuen pohjaratkaisun, tiedot ja kuvat hankittavista kalusteista, valaisimista, materiaaleista ym.sekä havainnollistamiskuvia tarpeen mukaan, jotta suunnitelma on helpompi hahmottaa.

 

Tilaa tulisija tai remontti arvio Oiva Sisustussuunnittelu Oiva Remontti Takuu

Hempan kaluste Eltutek LVI-aitta K-Rauta Kajaani
Sisustustalo Rakenna ja sisusta messut Isku keittit